Kampusympäristö

Jyväskylän yliopiston kampuksen alueet Seminaarinmäki, Ruusupuisto, Mattilanniemi ja Ylistönrinne muodostavat kerroksellisen ja ainutlaatuisen kulttuuri- ja luonnonympäristön.

Yliopiston alueiden arkkitehtuuri, viheralueet ja taide muodostavat mielenkiintoisen kokonaisuuden. Seminaarinmäki on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön alue (RKY). Seminaarinmäellä Aallon kampus ja Sipisen suunnittelemat rakennukset kuuluvat kansainvälisen modernin arkkitehtuurin tutkimus- ja suojelujärjestön (Docomomo) hyväksymiin suomalaisiin modernin arkkitehtuurin merkkiteoksiin.