Opastuspäivämäärä ja kellonaika / Date and Time of Guidance:

Voit ehdottaa useampia. / You can suggest more options.