Tietoja opastettavasta ryhmästä / Information about the Group:

esim. koululaisryhmä, seminaari- tai konferenssiryhmä, JYU:n henkilökuntaa tai opiskelijoita, turistiryhmä) / e.g. school group, seminar or conference group, JYU staff or students, tourist group