Kylä tutuksi -yleisötilaisuus Pöydän iloista 4.12.2023 klo 18.00

Kamarineuvos Erkki Fredriksonin otsikkona yleisötilaisuudessa on Pöydän iloja – Jyväskylän seminaari opetti suomalaisille pöytätapoja. Erkki Fredriksonin alustus pohjautuu tänä syksynä ilmestyneeseen kirjaan Pöydän iloja pikkukaupungissa. Kirja kertoo jyväskyläläisten vanhoista syömisistä ja juomisista kaupungin perustamisen ajoista ensimmäisen maailmansodan alun vuosiin. Yleisötilaisuudessa tutkaillaan myös sitä, mikä rooli Jyväskylän seminaarilla oli suomalaisten pöytätapoihin. Tilaisuudessa kuullaan myös joululauluja.

Paikka on Jyväskylän yliopiston Vanha juhlasali Seminarium-rakennuksessa.
Vapaa pääsy.
Järjestäjät Jyväskylä-Seura ja Jyväskylän yliopisto avoimen tiedon keskus tiedemuseo.

DUO_K2766_48_Naisseminaarin ruokala.jpg

Jyväskylän seminaarin oppilaita ja opettajia ruokailemassa vuonna 1924.