Tiedekasvatusta tiedemuseovierailulla

Tiedekasvatus on tärkeää ja ennen kaikkea  hauskaa!

Tiedekasvatus lisää ymmärrystä tieteestä ja tiedon rakentumisesta

Tiede ja teknologia ovat läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Tiedekasvatuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä tieteestä ja tiedon rakentumisesta sekä lisätä tieteen lukutaitoa.  Kun ymmärtää, kuinka tieteellinen tieto rakentuu, voi helpommin erottaa tieteellisen tiedon arkitiedosta ja etenkin valetiedosta. 

Tiedekasvatus lisää tieteen lukutaidon lisäksi ongelmanratkaisu- ja ajattelutaitoja. Nämä taidot auttavat pärjäämään paremmin nykyisessä yhteiskunnassamme. Tiedekasvatus voi herättää mielenkiinnon myös yliopisto-opintoihin.

Kokemuksellinen oppiminen, elämyksellisyys ja tutkiminen ovat tiedekasvatuksen keskiössä. Tunnekokemusten, itse tekemisen ja eri aistien kautta opitut asiat ovat helppoja hahmottaa ja ne jäävät helposti mieleen. Oppimismotivaatiokin kasvaa. 

Tiedekasvatus on ennen kaikkea hauskaa!Olemme mukana Jyväskylän yliopiston JYUniorit-toiminnassa, joka järjestää ympäri vuoden työpajoja, kerhoja ja leirejä sekä tapahtumia lapsille ja nuorille.

Tutustu tiedekasvatustarjontaamme

Tiedekasvatusta tiedemuseovierailulla


Tiedemuseon Luontomuseo ja Näyttelykeskus Soihtu sopivat käyntikohteiksi monenikäisille museokävijöille ja ryhmille. Vierailun sisällön voi suunnitella ryhmän tarpeisiin sopivaksi. Esimerkiksi Luontomuseon toiminnalliset tehtävät sopivat sellaisenaan tai helposti muokattuna erilaisille ryhmille. Voit tutustua tehtäviin ennen vierailua ja tulostaa tarvittaessa tehtäväpaperit etukäteen. Osaan tehtävistä kuuluu lisämateriaaleja, joita saa lainaksi Luontomuseon museokaupalta.

Vierailun, ohjatun opintokäynnin ja opastuksen varaamisesta:
Opastukset ja ohjatut opintokäynnit  Luontomuseossa ja Näyttelykeskus Soihdussa varataan aina etukäteen. Opas voi esitellä ryhmälle näyttelyt opastetulla kierroksella tai ohjata ryhmää toiminnallisten näyttelytehtävien tekemisessä.

Toteutamme erilaisia teemaopastuksia ja -opintokäyntejä ryhmän toiveiden mukaan.  Luontomuseoon mahtuu kaksi opastettavaa ryhmää kerrallaan.

Opastukset ja ohjatut opintokäynnit ovat Luontomuseossa maksuttomia arkisin klo 8-16 Jyväskylän koulu- ja päiväkotiryhmille. Muille ryhmille opastusmaksu Luontomuseossa on 50 euroa / opas arkisin klo 8-16. 
Iltaisin ja viikonloppuisin opastusmaksu Luontomuseossa on 60 euroa / opas. Näyttelykeskus Soihdussa opastusmaksu on 60 euroa /opas.