Kokoelmat

Tiedemuseon kokoelmat koostuvat kulttuurihistoriallisista ja luonnontieteellisistä kokoelmista sekä yliopiston taidekokoelmasta. Kokoelmat ovat myös tutkijoiden ja opiskelijoiden käytössä.

Jyväskylän yliopiston tiedemuseo esittelee, tutkii ja tallentaa yliopiston historiaan ja nykypäivään liittyvää aineistoa sekä luonnontieteellisiä kokoelmia erityisesti Keski-Suomen alueelta.

Tiedemuseon kokoelmien alku on 1860-luvulla, jolloin vuonna 1863 perustettu Suomen ensimmäinen kansakoulunopettajien koulutuslaitos, Jyväskylän seminaari, ryhtyi kokoamaan laitokselle opetuskokoelmaa. 1800-luvun lopulla seminaarin käsityön ja piirustuksen lehtori, arkkitehti Yrjö Blomstedt kannusti seminaarilaisia keräämään esineitä, jotka kertoivat kansan entisestä ja nykyisestä elämästä. Myös luonnontieteiden opetuksen tueksi kerättiin kokoelmia. Jotkut opettajista toivat ulkomaanmatkoiltaan eksoottisia eläinnäytteitä. Esineiden ja muiden näytteiden kokoaminen johti Jyväskylän seminaarilaisten kansatieteellisen museon perustamiseen vuonna 1900.

Seminaarin lakkauttamisen jälkeen kokoelmat siirtyivät kasvatusopillisen korkeakoulun omistukseen. Korkeakoulun, vuodesta 1966 yliopiston museo on keskittynyt oman oppilaitoksen historian tallentamiseen. Museo myös hallinnoi yliopiston taidekokoelmia ja dokumentoi kulttuuriympäristöä.

Luonnontieteelliset kokoelmat päätyivät biologian laitokselle vuonna 1970, kun yliopistossa aloitettiin biologian pääaineopetus. Vuonna 1973 biologian laitoksen luonnontieteelliset opetuskokoelmat nimettiin Jyväskylän yliopiston museon luonnontieteellisiksi kokoelmiksi, ja ne asetettiin näytteille C-rakennuksen siipeen (Aallon kirjaston entiseen kirjavarastoon) vuonna 1975. Vuonna 2001 kesäkuussa luonnontieteellinen osasto (luontomuseo) muutti C-rakennuksen siivestä nykyisiin tiloihinsa Vesilinnaan Harjulle.

Jyväskylän yliopiston tiedemuseo ja kirjasto yhdistyivät 1.1.2017 Avoimen tiedon keskukseksi.