Rakennettujen kulttuuriympäristöjen selvitykset

Tiedemuseo tekee erilaisia rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä selvityksiä kuten rakennushistoriaselvityksiä, työmaadokumentointeja sekä arvokaluste- ja valaisininventointeja. Kaikki selvitykset ovat tärkeitä suunnitellessa arvokohteissa tehtäviä muutoksia ja korjauksia nyt sekä tulevaisuudessa.

Julkaistuja selvityksiäRakennushistoriaselvitysten kohteina ovat suojellut tai suojeltavat rakennukset ja selvityksien tavoitteena on koota yhteen tiedot kohteen rakennus- ja muutosvaihteista sekä nykytilasta arvot ja säilyneisyys tunnistaen.

Työmaadokumentoinnit ovat nykyajan dokumentointeja, jotka täydentävät kohteen historiaa korjausten aikana kerätyllä uudella tiedolla. Niissä huomioidaan muutosten vaikutus kulttuurihistoriallisiin ja arkkitehtonisiin arvoihin. Inventoinneissa tunnistetaan arvokkaat interiöörit ja kartoitetaan niiden nykytila.


Tiedemuseo julkaisee tehtyjä selvityksiä ja raportteja Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa.

Esimerkkejä julkaistuista selvityksistä: