Rakennettu kulttuuriympäristö

Tiedemuseo tallentaa ja välittää tietoa yliopiston rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Se käsittää rakennukset ja rakenteet, puistot ja puutarhat sekä osana rakennuksia suunnitellut interiöörit arvokalusteineen.

Tiedemuseo tallentaa kokoelmiinsa yliopiston rakennuksiin liittyvää aineistoa, tekee rakennettuihin kulttuuriympäristöihin liittyviä selvityksiä ja vastaa rakennetun kulttuuriympäristöön liittyvästä asiakas- ja tietopalvelutyöstä. Museo esittelee yliopiston arvokasta ja historiallisesti rikasta ympäristöä ja arkkitehtuuria kaikille kiinnostuneille.

Museon kokoelmissa on rakentamiseen liittyviä asiakirjoja, rakennuspiirustuksia, pienoismalleja, valokuvia, materiaalinäytteitä ja rakentamiseen liittyvää esineistöä. Kokoelma karttuu museon rakennustutkimuksen dokumentoidessa nykyajan tallentamisen menetelmin yliopiston alueella tapahtuvia muutoksia ja niihin liittyviä ilmiöitä ja tapahtumia.

Museon rakennustutkimus tekee yhteistyötä kiinteistönomistajien, viranomaisten ja yliopiston opetuksen kanssa. Erilaisten korjaus- ja kaavoitushankkeiden yhteydessä tehtävien selvitysten myötä tiedot yliopiston kulttuuriympäristöjen historiasta laajentuvat ja tarkentuvat. Tuotettu aineisto ja tieto palvelevat rakennuksen omistajien ja käyttäjien lisäksi koko korjausrakentamisen kenttää sekä muuta rakennettuihin kulttuuriympäristöihin liittyvää tutkimusta.

Rakennustutkimus on tärkeä osa kampusympäristön kehitystä ja tiedemuseon työtä

Tiedemuseon kokoelmissa on rakentamiseen liittyviä asiakirjoja, rakennuspiirustuksia, pienoismalleja, valokuvia, materiaalinäytteitä ja rakentamiseen liittyvää esineistöä.