Näin toimitat näytteen tai kokoelmalahjoituksen museolle

Museo vastaanottaa eri lajiryhmistä näytteitä ja kokoelmia oman harkintansa mukaan, perustuen näytteen tieteelliseen ja valistukselliseen arvoon. Rajallisten tilojen puitteissa ei esimerkiksi voida vastaanottaa runsaasti yleisiä, suurikokoisia lintuja tai nisäkkäitä. Näytteen toimittamisesta tai isomman aineiston lahjoittamisesta kannattaa aina ottaa etukäteen yhteyttä museoamanuenssiin: Puh. +358505316508, sähköposti jyrki.torniainen(at)jyu.fi 

Kuolleena löydettyä, luonnonsuojelulainsäädännön mukaan rauhoitettua eläintä voivat pitää hallussa lähinnä yliopistolliset luonnontieteelliset museot. Alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) voi myöntää luvan myös muihin tarkoituksiin, jos luvan edellytykset täyttyvät. Samoin kuolleet riistaeläimet eli metsästyslainsäädännön tarkoittamat lajit ovat rauhoitusaikanaan eli metsästyskauden ulkopuolella valtion omaisuutta.

Museolle voi lahjoittaa myös laajempia kokoelmia, mikäli niissä on riittävät löytö- tai keräystiedot.

Tuoreen eläinnäytteen toimitusohjeet

Säilytä näyte viileässä. Jos näytteen toimitus viivästyy, pakkaa eläin ja säilytä pakastimessa.

Voit toimittaa näytteen suoraan museolle aukioloaikojen puitteissa. Erityisesti maanantaisin näyttelyn ollessa suljettuna sovi tuonnista etukäteen, jotta paikalla on varmasti joku vastaanottamassa näytettä.

Näytteen voi lähettää myös maksutta matkahuollon kautta, jos tästä on sovittu museon kanssa. Pyydä tällöin tarkemmat lähetystiedot museolta.

Pakkaa näyte hyvin. Kääri pakastettu tai jääkaappikylmä näyte ensin sanomalehtipaperiin ja paketoi sitten. Märät näytteet kuten kalat ja sammakot voi kääriä muoviin ja sitten paperiin. Kalojen evien ympärille laitetaan ensin märät paperiset suojakääreet, jotta pakastetun kalan evät eivät murru sitä käsiteltäessä.

Liitä näytteen oheen mahdollisimman tarkat löytötiedot:

  • Löytöpaikka (kunta, tarkempi paikka)
  • Löytöaika (päivämäärä)
  • Löytäjä (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • Löytötapa (esim. kuolleena metsässä) tai kuolinsyy, jos tiedossa (esim. törmännyt ikkunaan)
  • Välittäjä, jos muu kuin löytäjä