Arkistoaineistot ja tallenteet

Arkistokokoelma ja tallenteet kertovat opetuksesta ja opiskelijaelämästä.

Tiedemuseon kokoelmissa on yli 2000 tallennetta. Niistä suuri osa on museon tai ulkopuolisten tekemiä haastatteluja, joiden muistitiedot yltävät seminaarin ajoista 1900-luvun alusta nykypäivään asti. Toinen merkittävä osa ovat opetukseen ja tutkimukseen sekä yliopiston tapahtumiin liittyvät tallenteet. Vaihtelevat fyysiset filmi-, kasetti- ja nauhaformaatit aiheuttavat haasteita niiden käytölle. Tallenteiden digitointi on jatkuva prosessi, jolla voidaan taata niiden informaation säilyminen myös jälkipolville. Tallennearkisto on tutkijoiden ja muiden kiinnostuneiden käytettävissä, mutta joihinkin aineistoihin saattaa liittyä käyttö- tai tekijänoikeudellisia rajoituksia.

Merkittävä osa arkistokokoelmaa ovat Jyväskylän seminaarissa ja kasvatusopillisessa korkeakoulussa opiskelleiden henkilöiden lahjoittamat aineistot. Niihin kuuluu opiskeluaikaan liittyvät esineitä, kuten vihkoja, luentomuistiinpanoja, todistuksia, kirjeitä ja muistelmia.

Tiedemuseon hallussa on myös Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan arkisto, Itä-Suomen osakunnan, Hämäläis-satakuntalaisen osakunnan ja Pohjanmaan osakunnan arkistot sekä muutamien ainejärjestöjen arkistoaineistoa.

Henkilöhistoriallista arkistoaineistoa:

  • Niilo Mäki, professori
  • Juho Jussila, harjoituskoulun opettaja, leikkikalutehtailija
  • Lauri Elimäki, harjoituskoulun johtaja
  • Väinö Valorinta, kansakoulunopettaja ja -tarkastaja
  • Vuokko Niskanen, kirjailija
  • Heikki Savolainen, voimistelija
  • Martti Takala, professori, Jyväskylän yliopiston rehtori

Tutustu tallenteisiin – ota yhteyttä!


Arkistoaineistoihin ja tallenteisiin pääset tutustumaan ottamalla yhteyttä museoon.