Tutkimusvälinekokoelma

Tutkimusvälinekokoelma halkaisee yliopiston ja kasvatusopillisen korkeakoulun kokoelmat.

Tutkimusvälinekokoelman juuret ovat korkeakoulun perustamisessa vuonna 1934. Korkeakoulussa alkoi välittömästi kasvatustieteellinen tutkimus. Sielutieteen eli psykologian tarpeiseen sekä ostettiin laitteita ulkomaisilta valmistajilta että teetettiin kotimaisilla osaajilla. Kaikkein ensimmäinen varsinainen tutkimuslaitteisto oli kuitenkin suomen kielen professori Aarni Penttilän vuosina 1935-1936 hankkima oskilloskoopin ja kameran ympärille rakennettu kokonaisuus, jolla hän teki foneettista tutkimusta. Häntä erityisesti kiinnostanut kysymys oli sävelkorkeuden vaihtelu puhutussa suomen kielessä. Laitteiston ydinosa on tällä hetkellä nähtävissä näyttelykeskus Soihdun perusnäyttelyssä.

Tutkimus laajeni ja monipuolistui voimakkaasti korkeakoulun vähitellen muuttuessa yliopistoksi. Jyväskylään saapuivat 1960-luvulla sekä liikunta- että luonnontieteet, jotka molemmat hyödyntävät runsaasti teknisiä ratkaisuja. Liikuntatieteellinen tiedekunta onkin merkittävin museon kokoelmissa olevien tutkimusvälineiden luovuttaja. Nämä esineet ovatkin museolle erittäin tärkeitä, onhan kyseessä Suomen ainoa alan tiedekunta.