teemun testing

testing

testing

 Leho Võrk esittelee fonetiikan tutkimuslaitteistoa.Leho Võrk esittelee fonetiikan tutkimuslaitteistoa.

Aarni Penttilästä tuli Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun ensimmäinen suomen kielen professori vuonna 1936. Hän toimi myös korkeakoulun rehtorina ja ajoi vahvasti korkeakoulun laajentamista ja yliopistokehitystä. Penttilän tutkimus suuntautui monille eri aloille. Yksi hänen kiinnostuksen kohteensa oli fonetiikka eli äänen tutkimus. Tutkimussuunta vaati paljon teknistä laitteistoa, jota hankittiin useissa erissä 1930-luvulta lähtien. Viimeisin Penttilän käyttämä tutkimuslaitteisto hankittiin vuosien 1958-1961 kuluessa. Penttilä pyrki selvittämään suomen kielen intonaation eli puheen sävelkulun rakenteen. Virolaissyntyinen Leho Võrk toimi professori Aarni Penttilän apulaisena fonetiikan tutkimuksissa.

testing

Juhani Kirjosen väitöskirjan tutkimusaineistoa.Juhani Kirjosen väitöskirjan tutkimusaineistoa.Juhani Kirjonen oli ensimmäinen liikuntatieteellisen alan tutkija Jyväskylässä. Helsingin yliopistossa voimistelunopettajaksi valmistunut Kirjonen työskenteli Kasvatustieteen Edistämisseuran alaisuudessa Jyväskylässä 1960-luvun alussa. Sittemmin hän toimi Jyväskylän yliopistossa liikuntapsykologian professorina. Hänen väitöskirjansa käsitteli psykomotoriikkaa. Tutkimusta varten kuvattiin hitaalla valotuksella koehenkilöiden yksinkertainen liike istualtaan seisomaan.

 

Juhani Kirjosen käyttämä Mamiya Press -kamera.Juhani Kirjosen käyttämä Mamiya Press -kamera.

t