Oppimispaketit 3.-6. luokille

Luontomuseon tulostettavat oppimispaketit ja näyttelytehtävät 3.-6. luokille

 OPETUSSUUNNITELMAAN POHJAUTUVAT OPPIMISPAKETIT

OPETTAJAN OHJEET (pdf)

EKOLOGI (pdf)

Tämän tehtäväosion avulla oppilaat käyvät läpi sopeumia, kasvien kasvua, evoluutiota, syy-seuraus –suhteita sekä lajien välistä kilpailua. Tehtävä liittyy erityisesti ympäristöoppiin ja sen opetussuunnitelman (2014) osa-alueisiin S3-S6. Tehtävän aikana oppilaat pääsevät havainnoimaan paljon itse, mikä kuuluu vahvasti ympäristöopin luonteeseen. Tehtävän kesto on noin 20 minuuttia. Lue opettajan ohje ekologi-tehtävään.

 ELÄINTUTKIJA (pdf)

Tämän tehtäväosion avulla oppilaat käyvät läpi syy-seuraus –suhteita, ravintoketjuja, lajistoa, lajien välistä kilpailua, kasvinsyöjä-peto-saalis –suhdetta sekä elinympäristön tuottajat-kuluttajat-hajottajat. Tehtävä liittyy erityisesti ympäristöoppiin ja sen opetussuunnitelman (2014) osa-alueisiin S3-S6. Tehtävässä oppilaat pääsevät käyttämään myös mielikuvitustaan, mutta oppivat samalla paljon eläinten ekologiasta. Tehtävän kesto on noin 20 minuuttia. Lue opettajan ohje eläintutukija-tehtävään.

LUONNONSUOJELUBIOLOGI (pdf)

Tämän tehtäväosion avulla oppilaat käyvät läpi tärkeitä metsiin liittyviä asioita, kuten monimuotoisuuden merkitys, ekolokerot sekä metsien hyötykäyttö.  Tehtävä liittyy erityisesti ympäristöoppiin ja sen opetussuunnitelman (2014) osa-alueisiin S3-S6. Tehtävän avulla oppilaat pääsevät itse pohtimaan ja näkemään, millaiset metsät ovat arvokkaita ja miksi. Tehtävän kesto on noin 20-25 minuuttia. Lue opettajan ohje luonnonosuojelubiologi-tehtävään.

GEOLOGI (pdf)

Tämän tehtäväosion avulla oppilaat käyvät läpi maaperään ja kallioperään, maapalloon ja sen osiin, maapallon rakenteeseen sekä tutkimuksen ja havaintojen tekoon liittyviä asioita. Tehtävä liittyy erityisesti ympäristöoppiin ja sen opetussuunnitelman (2014) osa-alueisiin S3-S6. Tehtävän aikana oppilaat pääsevät harjoittelemaan ympäristöopin lisäksi pareittain työskentelyä sekä syy-seuraus –suhteiden pohdintaa. Tehtävän kesto on noin 20 minuuttia. Lue opettajan ohje geologi-tehtävään.

NÄYTTELYTEHTÄVÄT

Näyttelytehtävävihkot kannustavat tutkimaan Luontomuseon perusnäyttelyä esimerkiksi erilaisten piirustus- ja kirjoitustehtävien avulla. Tulosta oppilaille vihkot etukäteen koululla, ja ota halutessasi ryhmällesi värikynät mukaan. Luontomuseon museokaupalta saatte lainaksi kirjoitusalustoja.

Näyttelytehtävävihko 3.-4. luokille (pdf)

Näyttelytehtävävihko 5.-6. luokille (pdf)

 

Tutustu myös Näyttelykeskus Soihdun oppimispaketteihin tämän linkin kautta >>