Oppimispaketit 7.-9. luokille

Tulostettavat Luontomuseon oppimispaketit ja näyttelytehtävät 7.-9. luokille

OPETUSSUUNNITELMAAN POHJAUTUVAT OPPIMISPAKETIT

OPETTAJAN OHJEET (pdf)

GEOLOGI (pdf)

Tämän tehtäväosion avulla oppilaat käyvät läpi evoluutiota, maapallon kehitystä ja maapallon alueita, elämän perusedellytyksiä (puhdas ilma, vesi, ravinto, niiden esiintyminen ja kestävä käyttö) sekä mitä elämä on. Tehtävässä oppilaat pääsevät harjoittelemaan myös tiedonhakua sekä käyttämään mielikuvitustaan. Tehtävä liittyy erityisesti biologiaan ja sen opetussuunnitelman (2014) osa-alueisiin S1-S6 sekä maantietoon ja sen opetussuunnitelman (2014) osa-alueisiin S3, S4 ja S6. Lue opettajan ohje geologi-tehtävään.

EVOLUUTIOTUTKIJA (pdf)

Tämän tehtäväosion avulla oppilaat käyvät läpi evoluutiota, lajien ekologiaa ja niiden välisiä vuorovaikutussuhteita, perinnöllisyyttä sekä ihmistä lajina. Lisäksi oppilaat pääsevät vertailemaan eliöiden rakenteita, sopeumia, elintoimintoja sekä elinympäristöjä. Tehtävän teko perustuu suurimmaksi osaksi tutkivaan oppimiseen sekä oppilaiden omaan havainnointiin. Tehtävä liittyy erityisesti biologiaan ja sen opetussuunnitelman (2014) osa-alueisiin S1-S6. Tehtävän kesto on noin 20 minuuttia.  Lue opettajan ohje evoluutiotutkija-tehtävään.

EKOLOGI (pdf)

Tämän tehtäväosion avulla opiskellaan monia ekologiaan liittyviä tärkeitä aihealueita, kuten ekosysteemit & lajit, ekosysteemien perusrakenne ja toiminta, suomalainen metsäekosysteemi, vesi- ja suoekosysteemit, ihmisen toiminnan vaikutukset ekosysteemeissä, lajien ekologia ja niiden väliset vuorovaikutussuhteet, luonnonsuojelun tavoitteet, keinot ja saavutukset sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Tehtävä liittyy erityisesti biologiaan ja sen opetussuunnitelman (2014) osa-alueisiin S1-S6. Tehtävän kesto on noin 25 minuuttia. Lue opettajan ohje ekologi-tehtävään.

YMPÄRISTÖTUTKIJA - ilmastonmuutos (pdf)

Tämän tehtäväosion avulla oppilaat perehtyvät ilmastonmuutokseen ja sen syihin. Oppilaat pääsevät myös miettimään mahdollisia ratkaisukeinoja ja pohtimaan ilmastonmuutoksen herättämiä ajatuksia yhdessä. Tärkeimpinä käsiteltävinä asioina tässä tehtävässä ovatkin siis ilmastonmuutos, muutokset lähiympäristössä, luonnonvarat, luonnon ja ihmisen vuorovaikutus (ja sen yhteys ympäristön tilaan), omat kulutusvalinnat sekä tuotteiden elinkaariajattelu. Tehtävä liittyy erityisesti biologiaan ja sen opetussuunnitelman (2014) osa-alueisiin S1-S6 sekä maantietoon ja sen opetussuunnitelman (2014) osa-alueisiin S3, S4 ja S6.Tehtävän kesto on noin 25-30 minuuttia.  Lue opettajan ohje ympäristötutkija-tehtävään.

EKOSYSTEEMIPALVELUT (pdf)

Tämän tehtäväosion avulla oppilaat käyvät läpi ekosysteemipalveluiden merkitystä ja ihmisen vaikutusta ympäristöön. Lisäksi tehtävässä käsitellään ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon monimuotoisuutta, luonnonvarojen kestävää käyttöä, muutoksia lähiympäristössä sekä biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta. Tehtävä liittyy erityisesti biologiaan ja sen opetussuunnitelman (2014) osa-alueisiin S1-S6 sekä maantietoon ja sen opetussuunnitelman (2014) osa-alueisiin S3, S4 ja S6. Tehtävän kesto on noin 30 minuuttia.  Lue opettajan ohje ekosysteemipalvelut-tehtävään.

NÄYTTELYTEHTÄVÄT

Näyttelytehtävävihkot kannustavat tutkimaan Luontomuseon perusnäyttelyä esimerkiksi erilaisten piirustus- ja kirjoitustehtävien avulla. Tulosta oppilaille vihkot etukäteen koululla, ja ota halutessasi ryhmällesi värikynät mukaan. Luontomuseon museokaupalta saatte lainaksi kirjoitusalustoja.

Näyttelytehtävävihko yläkoululaisille (pdf)

 

Tutustu myös Näyttelykeskus Soihdun oppimispaketteihin tämän linkin kautta >>