AJATUSVIIVOJA - Ernst Mether-Borgströmin taiteesta inspiraatiota oppimiseen eskareille

Oppimateriaali sisältää eskareille suunnatun Päivän biisi -työpajan

Eskareille suunnattu Päivän biisi -työpaja yhdistää kuvataiteen, musiikin sekä ympäristöopin tavoitteita ja siinä tutustutaan taiteelliseen työskentelyyn sekä kierrätysmateriaalien käyttämiseen. Työskentelyn lähtökohtana on Ernst Mether-Borgströmin taide. Työpaja hyödyntää oppilaiden kuulo- ja näköaistia sekä antaa oppilaille mahdollisuuden oman luovuuden hyödyntämiseen. Tehtävä ei edellytä oppilailta ennestään olevia tietoja tai taitoja.

AJATUSVIIVOJA-oppimateriaali sisältää esikoululaisille suunnitellun työpajakokonaisuuden, jonka voi toteuttaa päiväkodissa.

Tutustu oppimateriaaliin alla olevan linkin kautta:
https://aoe.fi/#/materiaali/2090