AJATUSVIIVOJA - Ernst Mether-Borgströmin taiteesta inspiraatiota oppimiseen 4.-6. luokkalaisille

Oppimateriaali sisältää 4.-6. -luokkalaisille suunnatun Herätä taideteos henkiin! -työpajan

Herätä taideteos henkiin! -työpaja on monialainen projekti, jossa ryhmät tulkitsevat itse luomaansa abstraktia teosta eri ilmaisukeinojen ja aistien avulla, lähtökohtana Ernst Mether-Borgströmin abstrakti taide. Lopputuloksena on moniaistillinen kokonaisuus, jossa on yhdistettynä kuva, liike ja ääni. Tehtävän tavoitteena on kehittää oppilaiden havainnointikykyä, luo-vuutta ja ryhmässä toimimisen taitoja. Työpajassa yhdistyvät kuvataide, äidinkieli ja kirjallisuus, musiikki ja liikunta

AJATUSVIIVOJA-oppimateriaali 4.-6. -luokkalisille suunnitellun työpajakokonaisuuden, jonka voi toteuttaa koulussa.

Tutustu oppimateriaaliin alla olevan linkin kautta:
https://aoe.fi/#/materiaali/2090