AIKAMATKA -oppimispaketti 4.-6. luokille

Koulunkäynti ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Aikamatka Jyväskylän seminaarin mallikouluun.
Opetusmateriaalin tehtävien myötä oppilaat pääsevät tutustumaan kulttuuriperinnön käsitteeseen oman kulttuuriperinnön sekä suomalaisen koulumaailman menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden tarkastelun kautta. Tehtävät rakentuvat Soihdun perusnäyttelyyn suunnitellun aikamatkan ympärille, jota edeltävät koulunkäynnin menneisyyteen keskittyvät ennakkotehtävät ja seuraavat koulumaailman tulevaisuutta käsittelevät aikamatkan jälkeen suoritettavat tehtävät.

Varsinaisella aikamatkalla oppilaat pääsevät paitsi jatkamaan tutustumistaan koulunkäynnin menneisyyteen myös
havaitsemaan niitä muutoksia ja eroja joita menneisyyden koulunkäynnilläon verrattuna nykyiseen, oppilaiden itse kokemaan koulunkäyntiin. Tämä tapahtuu kahdeksan rastitehtävän kautta, jotka oppilaat suorittavat Jyväskylän seminaarin mallikouluun suuntaavalla aikamatkalla. Rastitehtävät ovat kestoltaan noin 10 minuutin mittaisia, ja koko aikamatkaan kannattaa varata noin 1,5 tuntia.

Tulosta oppilaan tehtävävihkot:

Tulosta opettajan ohjeet: