AIKAMATKA -oppimispaketti 2.-3. luokille

Koulunkäynti ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Aikamatka Jyväskylän seminaarin mallikouluun.

Opetusmateriaali koostuu ennen ja jälkeen vierailun tehtävistä ennakko- ja jatkotehtävistä sekä Soihdussa suoritettavista kuudesta rastitehtävästä. Soihdussa suoritettavien tehtävien teemana on koulupäivä Jyväskylän seminaarin mallikoulussa,
jonka myötä oppilaat pääsevät tutustumaan mallikoulussa opetettuihin eri oppiaineisiin sekä niiden opettamiseen liittyviin seikkoihin. Ennakko- ja jatkotehtävät puolestaan suuntaavat oppilaiden ajatuksia paitsi koulukäynnin menneisyyteen myös sen tulevaisuuteen erityisesti oppiaineiden ja kouluruokailun suhteen. Aikaa aikamatkaan kannattaa varata noin tunnin verran.

Tulosta oppilaan tehtävävihkot:

Tulosta opettajan ohjeet: