Toiminnallisia tehtäviä museovierailulle

Luontomuseon toiminnallisista tehtävistä löytyy tekemistä eskareille sekä ala- ja yläkoululaisille.