DUO_K4326_27_1_Jyvaskylan seminaari naisosaston internaattirakennus.jpg