Kampusluonnon monimuotoisuus

Jyväskylän yliopisto on kehittämisohjelmassaan sitoutunut planetaarisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä kestävän kehityksen toimintamalleihin. Lue lisää yliopiston kestävän kehityksen teemoista esimerkiksi yliopiston resurssiviisausyhteisö Wisdomin sivuilta: JYU Wisdom. Myös kasvitieteellinen puutarha toteuttaa ja kehittää omassa toiminnassaan näitä kestävän kehityksen toimintamalleja. Yliopiston ainutlaatuinen historiallisesti kerroksellinen viherympäristö pitää sisällään monimuotoisen kasvikokoelman ja alue on merkittävä osa koko Jyväskylän kaupungin viherverkostoa sekä osa Jyväskylän kaupungin Kehä Vihreä -keskuspuistoa (lue lisää: Jyväskylän Kehä Vihreä). Tältä sivustolta löydät tietoa kampusluonnon monimuotoisuuden eteen tehtävästä työstä.

lähde_niitty3.jpg

Luontoselvitysten mukaan etenkin Seminaarinmäen alueella on merkittäviä luontoarvoja ja alueella elää uhanalaisia hyönteis- ja kasvilajeja. Myös liito-orava asustaa Seminaarinmäellä ja liito-oravan pesäpönttöjä onkin asennettu useisiin alueen puihin. Kampukselta löytyy myös runsas määrä linnunpönttöjä eri lintulajeille sekä lepakonpönttöjä sijoiteltuna niiden elinalueelle. Keski-Suomessa harvalukuisena kasvavaa kyläkellukkaa (Geum urbanum) voi löytää Seminaarinmäen pohjoisosan harjumetsän lehtomaisilta alueilta. Ylistönrinne tunnetaan erittäin harvinaisen hienouurresulkukotilon (Clausilia dubia) elinalueena ja alueen kuusamaistutuksissa asustelee myös vaarantuneeksi lajiksi arvioitu kesäkuusamahitukoi (Perittia herrichiella). Lue lisää tästä pikkuperhoshavainnosta täältä.

Kasvitieteellisen puutarhan kasvikokoelma sisältää merkittävän osan Jyväskylän historiallisista kasvikerrostumista ja etenkin Seminaarinpuiston alueen iäkäs puusto ja puistosommitelma ovat arvokas osa kaupungin viherympäristöjä. Puutarhan vanhin osuus, eli Seminaarinpuisto, on kokonaisuudessaan tärkeä muistomerkki suomalaisesta koulupuutarha-aatteesta historiallisine kasvikokoelmineen. Tieteellisesti ylläpidettyä kasvikokoelmaa vaalimalla pidetään huolta koko kaupungin yhteisestä kulttuuriympäristöstä ja näin toteutetaan osaltaan kestävän kehityksen periaatteita. 

kyläkellukka_moirislampi2.jpg

Kasvitieteellisen puutarhan alueella on viime vuosina käynnistetty useita luonnon monimuotoisuutta tukevia toimenpiteitä sekä projekteja. Kampusalueella voit nähdä vastaperustettuja ja jo hyvin kehittyneitä niittyalueita, erilaisia lahopuutarhoja, ötökkähotelleja sekä harkitusti hoitamattomaksi luonnontilaan jätettyjä alueita. Myös nurmikon hoitoa ja leikkaamista on lähdetty määrätietoisesti vähentämään sopivilla alueilla. Nurmen leikkausta vähentämällä pyritään tarjoamaan lisää elintilaa luonnonvaraiselle kasvillisuudelle ja hyönteisille sekä parantamaan maaperän pieneliötoimintaa. 

LISÄÄ TIETOA TÄÄLTÄ:

Niittykohteet

Lahopuutarhat

Viljelykohteet

Eläimistö

MITEN LISÄTÄ MONIMUOTOISUUTTA OMASSA PUUTARHASSA? POIMI VINKIT:  monimuotoisuusteot_kotipihassa_sivustolle_PIENEMPI.jpg

 

ryhtilä_surukärpänen.jpg

TERVETULOA TUTUSTUMAAN

Jyväskylän yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan!

Jyu_puutarhalogo.png

Ulkoalueet ovat aina avoinna kaikille kävijöille ja kasvikylttejä löytyy etenkin Seminaarinmäen ja Aallonpuiston alueelta.

Katso tai tulosta täältä kartta omatoimikierrokselle Seminaarinmäen puutarhaan.

Kierros alkaa osoitteesta: Seminaarinkatu 15, 40100 Jyväskylä.