Kampuksen eläimistö

Etenkin Seminaarinmäen alueella on runsas linnusto. Lajistoltaan vaihteleva puusto ja rehevät pensaskasvustot kaupunkialueella tarjoavat runsaasti erilaisia pesimäpaikkoja. Alueella on tehty linnustoselvitystä viimeksi vuonna 2009. Linnustoselvityksen mukaan merkittävimmät alueet linnuille ovat harjumännikkö alueen pohjoisosassa ja päärakennuksen (C ) lounaispuolella sekä Moirislammen ympäristön pensas- ja puustoalueet. Lintutihentymiä löytyi myös Villa Ranan puutarhan alueelta. Uhanalaisista lintulajeista Seminaarinmäen alueella havaittiin tuolloin ainakin lahopuun vähenemisen takia Suomessa harvinaistunutta pikkutikkaa sekä varpusia. Havaintoja on tehty myös Keski-Suomessa harvinaisesta kultarinnasta. 

 

Kuvien tiedot tulevat näkyviin viemällä hiiren kursori kuvan päälle. Mobiililaitteella ottamalla kuva esikatseluun (pidä hetki sormea/ kosketuskynää kuvan päällä).

pitkäkatu_linnunpönttö.jpg

Alueella pesivät kolopesijät ovat riippuvaisia pöntötyksestä. Seminaarinmäen alueelle onkin sijoitettu runsaasti eri lintulajeille soveltuvia pönttöjä, yhteensä linnunpönttöjä on noin 80kpl. Erilaisia lajikohtaisia pönttöjä löytyy ainakin eri tiaislajeille, kottaraisille/käenpiialle, tervapääskyille, leppälinnuille sekä puukiipijöille. Tulevien vuosien aikana on tarkoitus tarjota alueen linnustolle enemmän ravintoa etenkin lisäämällä marjakasvien määrää Seminaarinmäellä.

punakylkirastaan pesä Ryhtilä Tapsankuvat.jpg

aallonpuisto_hapankirsikka_shedraja.jpg

Pönttöjä on asennettu myös lepakoille Seminaarinmäen alueella. Lepakkohavaintoja on tehty etenkin Aallonpuiston tenniskentän ja Pitkäkadun vanhojen kiinteistöjen alueella sekä Ruusupuistossa.

aallonpuisto_tenniskenttä_lepakonpönttö.jpg

Seminaarinmäki on tunnettu uhanalaisen liito-oravan pesintä-alueena. Liito-orava on Suomessa määritelty vaarantuneeksi lajiksi, jonka yksilöiden määrät ovat merkittävästi vähentyneet. Suurin syy liito-oravien ahdinkoon on vanhojen metsien häviäminen ja tätä kautta lahopuun väheneminen. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on luonnonsuojelulain mukaan kielletty. Seminaarinmäellä on liito-oravalle sijoitettu myös pesintäpönttöjä alueille, joissa on jouduttu puustoa kaatamaan esimerkiksi rakennusten peruskorjausten tai vakavien lahovaurioiden vuoksi. Liito-oravan esiintymisalueilla tehdään aina myös korvaavia puustoistutuksia tällaisissa tapauksissa.

DUO_K4090_02_DSC08235 Liito-orava_2.jpg     pitkäkatu_liito-oravan_pönttö.jpg

Ylistönrinteen lehtoalueet tunnetaan harvinaisen hienouurresulkukotilon esiintymisalueena. Ylistön kampuksella on jätetty nämä piha-alueita reunustavat lehtoalueet luonnontilaan esiintymän vuoksi.

ylistö_orgkemia_saniaiset2.jpg