Viljelykohteet

VILJELYKOHTEET KASVITIETEELLISELLÄ PUUTARHALLA

Kasvitieteellisen puutarhan alueella saattaa törmätä muutamissa paikoissa myös viljelylaatikoihin. Osa viljelykohteista on pysyviä ja osa sijoitettu paikalleen väliaikaisesti. Viljelylaatikoissa kasvatetaan niin hyöty- kuin koristekasvejakin ja niitä hoitavat kohteesta riippuen joko yliopiston henkilökunta tai oppilaat. 

Kotitarveviljely voi parhaimmillaan edistää yksilön hyvinvointia, vähentää kasvihuonepäästöjä sekä monipuolistaa alueen kasvillisuutta. Viljelykohteita- ja paikkoja tarjoamalla pyritään myös innostamaan ihmisiä kotitarveviljelyyn sekä kasvi- ja luontoasioiden äärelle myös kaupunkiympäristössä.

viljelykohde.jpg

Tällä hetkellä (kausi 2023) viljelylaatikoita löytyy Mattilanniemen rakennusten sisäpihalta sekä Seminaarinmäeltä G-rakennuksen pihamaalta. Mattilanniemen viljelylaatikoita viljelevät informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijat ja G-rakennuksen viljelylaatikoita yliopiston opiskelijat sekä henkilökunta. G-rakennuksen laatikot olivat julkisesti jaossa kaikille yliopiston opiskelijoille sekä henkilökunnalle keväällä. 

Villa Ranan puutarhassa sijaitsee kaksi suurehkoa viljelylavaa, joista toinen toimii kasvitieteellisen puutarhan hätätaimistona ja jatkokasvatuspaikkana tarpeen niin vaatiessa, ja toiseen on kylvetty kevään 2023 projektina kesäkukkia Jyunioreiden luontokerholaisten toimesta. Tapahtumassa kerholaiset pääsivät oppimaan puutarhataitoja ja kylvämään kukkia myös kotiinviemisiksi.

jyuniorit_kylvötalkoot2023_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annathan yliopiston viljelykohteiden kasvien kasvaa rauhassa, ohikulkijoiden silmäniloksi ja hyönteisten sekä hoitajiensa hyödyksi!

mattilanniemi_viljelylaatikot3.jpg