KOHDE 1: Arvot

ARVOT JA ARVOJEN MUKAINEN TEKO (Villa Ranan puutarhan alarinne)

(WELL-BEING PATH IN ENGLISH: choose translation (en) from the top right corner of the page.)

KARTTAKUVA KAIKKIEN HARJOITEPISTEIDEN SIJOITUKSESTA ALLA.

Harjoite: Arvotyöskentely on yksi keinoista, jolla voit lisätä psykologista joustavuuttasi ja siten vähentää stressiä ja mielialaoireita. Ota itsellesi mukava asento. Voit esimerkiksi mennä Villa Ranan puutarhan riippumattoon makuulle ja vetäytyä omaan rauhaasi. Hengitä syvään kolme kertaa. Katsele hetken aikaa ympärillesi ja rauhoitu sitten hetkeksi kuuntelemaan luonnon ääniä.

Nyt on aika keskittyä vain sinuun itseesi. Pohdi hetken aikaa, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä elämässäsi, eli mieti omia arvojasi : Millaiset asiat tekevät sinut onnelliseksi? Mihin asioihin haluat käyttää aikaasi?

Seuraavaksi mieti yksi omien arvojesi mukainen teko, jonka voisit toteuttaa tänään. Teon ei tarvitse olla iso. Jokapäiväiset pienet teot ovat askeleita kohti omien arvojesi mukaista ja itsellesi merkityksellistä elämää nyt sekä tulevaisuudessa.

LISÄTIETOA: Omien arvojen mukainen elämä

Arvotyöskentely on yksi keino, jolla voi lisätä psykologista joustavuutta1. Arvotyöskentelyyn kuuluvat esimerkiksi omien arvojen kirkastaminen ja arvojen mukaisten tekojen toteuttaminen1. Psykologinen joustavuus puolestaan tarkoittaa taitoa olla tietoisesti läsnä hetkessä ja toimia omien arvojen mukaisesti. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet psykologisen joustavuuden olevan tärkeää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta2,3. Sen onkin havaittu olevan yhteydessä esimerkiksi vähäisempiin mieliala- ja ahdistussoireisiin4 sekä vähäisempään työstressiin5. Oman hyvinvoinnin vuoksi kannattaakin ottaa itselle aikaa pohtia ja kirkastaa omia arvoja sekä tehdä omien arvojen mukaisia valintoja arjessa.

Arvot ovat itsellesi tärkeitä asioita, joiden mukaan haluat käyttäytyä ja elää1. Ne ovat kuitenkin sellaisia asioita, joita ei ole mahdollista saavuttaa elämän aikana2. Arvoja voidaan ajatella ikään kuin kompassina eli ne ohjaavat toimintaa ja kertovat, mihin asioihin elämässä kannattaisi keskittyä ja käyttää aikaa1. Omia arvoja kirkastamalla on siis helpompi tavoitella itselle merkityksellisiä asioita1. Näin ollen arvot auttavat sinua elämään sellaista elämää, millaista haluaisit sen olevan. Omia arvoja voi tarkastella ja pohtia elämän eri osa-alueiden, kuten perheen, työn ja vapaa-ajan kautta2. Lisäksi arvoja voi laittaa tärkeysjärjestykseen eli voit pohtia, mikä arvo on tärkeämpi sinulle kuin jokin toinen arvo tällä hetkellä. On hyvä muistaa, että arvot voivat ja saavat muuttua elämän varrella.

Jotta sinun olisi mahdollista elää omien arvojesi mukaista elämää, sinun tulisi asettaa arvojesi pohjalta tavoitteita sekä tehdä arvojesi mukaisia tekoja ja valintoja arjessasi1. Arvojen mukaiset teot auttavat sinua saavuttamaan tavoitteesi ja suuntaamaan kohti haaveitasi. Teot voivat olla varsin erilaisia keskenään. Ne voivat näyttäytyä fyysisinä tai mielen sisällä tapahtuvina tekoina1. Lisäksi teot ja valinnat voivat olla todella pieniäkin, sillä nekin ovat askeleita kohti omien arvojen mukaista suuntaa ja merkityksellistä elämää. Tekoja – isoja tai pieniä – on kuitenkin tärkeää toteuttaa arjessa. Ilman niiden tekemistä ei nimittäin voi elää omien arvojen mukaan, vaikka arvot olisivatkin kirkkaina mielessä. Voit halutessasi palata yllä olevan harjoituksen pariin arjessasi ja kysyä itseltäsi: ”Mikä olisi yksi arvojeni mukainen teko, jonka voisin tehdä tänään?”.

Lähteet:

 

1 Harris, R. (2019). ACT made simple: An easy-to-read primer on acceptance and commitment therapy (2nd ed). Oakland, CA: New Harbinger Publications

2 Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behaviour Research and Therapy, 44(1), 1-25. https://doi.org/10.1016/j.brat.2005.06.006

3 Marshall, E., & Brockman, R. N. (2016). The Relationships Between Psychological Flexibility, Self-Compassion, and Emotional Well-Being. Journal of cognitive psychotherapy, 30(1), 60-72. https://doi.org/10.1891/0889-8391.30.1.60

4 Masuda, A., & Tully, E. C. (2012). The Role of Mindfulness and Psychological Flexibility in Somatization, Depression, Anxiety, and General Psychological Distress in a Nonclinical College Sample. Journal of evidence-based complementary & alternative medicine, 17(1), 66-71. https://doi.org/10.1177/2156587211423400

5 Wersebe, H., Lieb, R., Meyer, A. H., Hofer, P., & Gloster, A. T. (2018). The link between stress, well-being, and psychological flexibility during an Acceptance and Commitment Therapy self-help intervention. International journal of clinical and health psychology, 18(1), 60-68. https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2017.09.002

 

käytätätä.jpg

JYUniorit-sin_valkea_pohja.png

 

Kasvitieteellinen puutarha_logoväri.png

 

juhlalogo.JPG

 

 

 

 


Seminaarinmäelle perustetut hyvinvointipisteet sijaitsevat neljässä eri pisteessä ympäri Seminaarinmäkeä. Hyvinvointipolku-projekti on toteutettu yhdessä kasvitieteellisen puutarhan, Jyuniorit-toiminnan ja yliopiston psykologian opiskelijoiden kesken. Hyvinvointipolku juhlistaa myös yliopiston 160-vuotista oppilaitostaivalta sekä Seminaarinpuiston 140-vuotista historiaa tuomalla alueella uudenlaisia toiminnallisuuksia. Hankkeen rahoitus on saatu Jyväskylän Yliopistosäätiöltä ja hyvinvointipolku on suunnattu erityisesti toisen asteen opiskelijoille sekä korkeakouluopiskelijoille.
Kaikille avoimien toiminnallisten hyvinvointipisteiden tarkoituksena on tarjota opiskelijoille, henkilökunnalle sekä alueen muille käyttäjille mahdollisuus hengähtää ja rentoutua vaikkapa kesken työ- tai opiskelupäivän sekä vahvistaa käyttäjien luontoyhteyttä.

Projektityöryhmä:

Psykologian opiskelijat: Tiina Salmirinne, Linnea Simulainen, Venla Ruuhonen sekä Katariina Räihä

JYUniorit: suunnittelija Jonna Timonen

Kasvitieteellinen puutarha: suunnittelija Hanna Keljo