Kampusluonnon monimuotoisuus

Jyväskylän yliopisto on kehittämisohjelmassaan sitoutunut planetaarisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä kestävän kehityksen toimintamalleihin (lue lisää yliopiston kestävän kehityksen teemoista esimerkiksi yliopiston resurssiviisausyhteisö Wisdomin sivuilta: JYU Wisdom). Yliopiston ainutlaatuinen historiallisesti kerroksellinen viherympäristö on tärkeä osa koko Jyväskylän kaupungin viherverkostoa sekä osa Jyväskylän kaupungin Kehä Vihreä-keskuspuistoa (lue lisää: Jyväskylän Kehä Vihreä). Tältä sivustolta löydät tietoa kampusluonnon monimuotoisuuden eteen tehtävästä työstä.

lähde_niitty3.jpg

Luontoselvitysten mukaan etenkin Seminaarinmäen alueella on merkittäviä luontoarvoja ja alueella elää uhanalaisia hyönteis- ja kasvilajeja. Myös liito-orava asustaa Seminaarinmäellä ja liito-oravan pesäpönttöjä onkin asennettu useisiin alueen puihin. Kampukselta löytyy myös runsas määrä linnunpönttöjä eri lintulajeille sekä lepakonpönttöjä sijoiteltuna niiden elinalueelle. Keski-Suomessa harvalukuisena kasvavaa kyläkellukkaa (Geum urbanum) voi löytää Seminaarinmäen pohjoisosan harjumetsän lehtomaisilta alueilta. Ylistönrinne tunnetaan erittäin harvinaisen hienouurresulkukotilon (Clausilia dubia) elinalueena ja alueen kuusamaistutuksissa asustelee myös vaarantuneeksi lajiksi arvioitu kesäkuusamahitukoi (Perittia herrichiella). Lue lisää tästä pikkuperhoshavainnosta täältä.

kyläkellukka_moirislampi2.jpg

Kasvitieteellisen puutarhan alueella on viime vuosina käynnistetty useita luonnon monimuotoisuutta tukevia toimenpiteitä sekä projekteja. Kampusalueella voit nähdä vastaperustettuja ja jo hyvin kehittyneitä niittyalueita, erilaisia lahopuutarhoja, ötökkähotelleja sekä harkitusti hoitamattomaksi luonnontilaan jätettyjä alueita. Myös nurmikon hoitoa ja leikkaamista on lähdetty määrätietoisesti vähentämään sopivilla alueilla. Nurmen leikkausta vähentämällä pyritään tarjoamaan lisää elintilaa luonnonvaraiselle kasvillisuudelle ja hyönteisille sekä parantamaan maaperän pieneliötoimintaa. 

LISÄÄ TIETOA TÄÄLTÄ:

 

Niittykohteet

Lahopuutarhat

Viljelykohteet

Eläimistö

ryhtilä_surukärpänen.jpg

TERVETULOA TUTUSTUMAAN

Jyväskylän yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan!

Jyu_puutarhalogo.png

Ulkoalueet ovat aina avoinna kaikille kävijöille ja kasvikylttejä löytyy etenkin Seminaarinmäen ja Aallonpuiston alueelta.

Katso tai tulosta täältä kartta omatoimikierrokselle Seminaarinmäen puutarhaan.

Lähtöosoite: Seminaarinkatu 15, 40100 Jyväskylä.